torsdag den 18. marts 2010

Injurie-turismen kvæler vores ytringsfrihed

Jeg har, på min engelske blog, flere gange snakket om den engelske injurielovgivning og hvor ødelæggende den er for den frie meningsudveksling, videnskaben som helhed og vores ytringsfrihed.

Problemet
Et af problemerne er, at de engelske lov som udgangspunkt giver sagsøgeren ret og lægger bevisbyrden på den sagsøgte. Altså at sagsøgte skal bevise at sagsøgeren ikke har ret (hvilket kan være umuligt).
Et andet problem er at domstolene i England er åbne for alle, så længe klagepunkt bare perifert berører England (f.eks. kan en dansk internetavis læses i England, hvorfor indhold deri er gyldige klagepunkter).

Tilsammen giver det en fuldstændig uholdbar løsning, hvor en person/et firma i land 1, kan tage til England (land 2) og sagsøge en person fra land 3. Også selvom personen i land 3 aldrig har været i England, udgivet materiale der eller solgt et produkt der.
Det har medført at England nu har en slags injurie-turisme, hvor rige personer fra andre lande tager dertil, for at tvinge andre personer til at tie stille. Dette dræber den videnskabelige meningsudveksling (der er drivkraften bag al teknologisk udvikling, f.eks. indenfor medicin) samt kvæler vores ytringsfrihed i offentlige medier (selvom vi ikke udtaler os uden for Danmark).

Danske sager
Der er flere eksempler på at danskere er blevet ofre denne injurie-turisme (f.eks. her og her) og det er sket igen nu her, hvor den Saudi Arabiske advokat Faisal A. Z. Yamani har lagt sag an mod 10 danske aviser for at have genoptrykt Muhammedtegningerne.


Vores regering (eller Venstre) har så taget sagen op med EU, fordi vi i Danmark er underlagt britisk injurie-lovgivning ift. EU-bestemmelserne. Derfor er den forrykte engelske domstol også gældende indenfor danske grænser.

Hvad kan vi gøre
I England har der i et stykke tid kørt en kampagne, med formål at få denne lovgivning ændret så den matcher det der er i andre lande. Den engelske regering er godt klar over at der er et problem, men det tager for lang tid at gøre noget ved det.

Så umiddelbart er der ikke så meget at gøre, udover at deltage i kampagnen.
Vis din støtte til dem der får mundkurv på og går personlig konkurs i møde, pga. denne forkerte og undertrykkende lovgivning ved at underskrive her (libelreform.org).
Og eventuelt ved at skrive til din regering (skriv f.eks. til Venstre, eller mere specifikt Jens Rohde[jvf. artiklen ovenfor] eller det parti du holder med) og mind dem om at dette er en sag de skal følge op på.
Mind dem om at de har mulighed for at indføre nye love i Danmark, der beskytter danskere mod denne vanvittige injurie-turisme.

fredag den 12. marts 2010

Nyt design

Blogger (der hoster min blog) har indført en template designer, som gør det muligt at designe sin blog som man vil. Det kunne man selvfølgelig også før, hvis man havde lyst til at fedte med HTML og CSS, men nu er det hele gjort nemt i en grafisk editor.

Derfor har jeg besluttet mig for at lave designet på denne blog om (jeg laver også min seriøse blog om på et senere tidspunkt).

Håber det falder i god smag :)