onsdag den 14. januar 2009

Endnu et semester overstået

Så gik der endnu et semester af civilingeniøroverbygningen. Nu mangler der kun forårssemestret (med 2 fag) og derefter specialet. Dette semester gik med Kontraktbaseret Programmering 1 og Advanced Topics in Software Architecture. Første fag var ret spændende, men måske knap så brugbart. Det andet fag var lige omvendt. Alt i alt et ganske trivielt efterårssemester rent uddannelsesmæssigt. Men jeg bestod da begge fag og kan roligt gå videre. Næste semester bliver det (forhåbentlig) Trådløse Netværk og Teknisk Projektledelse.